شرکــت توســـعـــه خدمـــات پشــتیبانی صـــــدرا در سال ۱۳۹۵ با هدف فعالیت تخصصی در حوزه تولید نرم افزارهای سفارش مشتری و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار تاسیس گردید. مهم ترین هدف شرکت ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند و خلاق به سازمانها و کسب و کارها به منظور ارتقاء سطح بهره وری و کارآیی آنهاست. ما به سازمان‌ها در بهینه‌ کردن فرآیندهایشان به منظور افزایش کارآیی یاری می‌رسانیم، بر روی نیازهای آشکار و پنهان آنها متمرکز شده‌ و به این ترتیب با ارائه راهکارهای خلاق و بومی شده، پاسخگوی مشکلات آنها هستیم. همچنین افزایش بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی وارتقاء سطح کیفیت خدمات و محصولات سازمانها، رویکرد اصلی شرکت بوده و تلاش تمامی مدیران و کارشناسان شرکت، شناسایی و تامین نیازهای مشتریان و کسب رضایت آنان می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن نیروهای با تجربه و حرفه ای، توانایی طراحی و پشتیبانی از انواع سامانه ها و نرم افزارهای سفارش مشتری را دارد. از جمله راهکارهای برنامه ریزی ما درحوزه های تولید محتوا و پرداخت میتوان به سامانه اتوماسیون خبرگزاری و ‌سامانه بانک یار اشاره کرد.

 

 

 

 

 

ماموریت و اهداف شرکت:

ماموریت اصلی شرکت گسترش زنجیره فروش و ارایه محصولات در حوزه تولیدات نرم افزار و پشتیبانی آن ها، به بنگاه های تجاری بزرگ و کوچک و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه ها از طریق توسعه مدیریت هوشمند برای رفع چالش های درون سازمانی می باشد.

اهداف استراتژیک شرکت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن BSC در چهار گروه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به شرح ذیل تعریف شده است.

گروه مالی

 •  مدیریت بهینه هزینه ها
 • رشد درآمدها و افزایش سودآوری
 • استفاده بهینه از دارایی ها
 • کاهش نرخ بازگشت سرمایه

گروه مشتری

 • توسعه و افزایش سهم بازار
 • بهبود کیفیت خدمات با رویکرد حفظ و ایجاد وفاداری مشتریان
 • رضایت مشتریان
 • بهبود جایگاه تجاری شرکت
 • توسعه و به کارگیری روشهای بازاریابی

فرآیندهای داخلی

 • تسهیل فرآیندهای داخلی سازمان
 • بهینه سازی عملکرد
 • بهینه سازی و مدیریت موثر ارتباط با مشتریان
 • ایجاد فضای خلاقیت سازمانی و مدیریت نوآوری در سازمان
 • ارتقای کیفیت خدمات و محصولات
 • کاهش تعداد شکایات مشتریان
 • کاهش زمان ارایه خدمات

رشد و یادگیری

 • مدیریت موثر سرمایه های انسانی
 • توسعه زیرساخت های فنی و نرم افزاری
 • شناسایی سرمایه های سازمانی و مدیریت بهینه آنها
 • افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی
 • افزایش مشارکت منابع انسانی
 • به اشتراک گذاشتن دانش
 • افزایش انگیزه پرسنل

ارزشها و باورهای قلبی ما:

 • صداقت و شفافیت در کار
 • احترام به منزلت انسانی
 • توجه به خواست و نیاز مشتریان
 • جلب رضایت مشتری در تمامی سطوح سازمان
 • یادگیری دائمی و بهبود همیشگی فرآیندها
 • کار تیمی و مشارکت کارکنان
 • خلاقیت و نوآوری
 • برقراری تعهد کاری
 • توجه به منافع تمامی ذینفعان در تمام مراحل

مجوزها و افتخارات:

 • رتبه ۴ تولید نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک
 • رتبه ۵ خدمات پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک
 • رتبه ۵ شبکه داده از شورای عالی انفورماتیک